Tarım, Ambalaj ve Lojistik Sektörlerinde Şirket Beklentileri

Tarım Sektöründe Şirket Beklentileri

HEKTS  ( Hektaş Kimya )

1-) Hektaş bilindiği üzere Oyak grubu şirketlerinden birisidir. Her şeyden önce Oyak gibi çok güçlü bir gruba ait olması en büyük değerdir.

2-) Hektaş’ın faaliyet alanı, tarım ilaçları, organik gübre , tohum ve kedi köpek maması üretimi ve satışıdır. 

3-) Tarım sektörünün her alanı bundan sonraki süreçte değerlenecek olması Hektaş için büyük beklenti oluşturması. Mecburi değerlenmenin yanı sıra devlet politikası olarak stratejik sektör olarak belirlenmesi beklenti oluşturuyor. Özellikle yerli tohum çok önemli olacak bu kapsamda.

4-) Dünyada değişen iklim koşulları tarım ilacının kullanılmasını daha da arttıracaktır. Ayrıca çevresel nedenlerden dolayı organik gübre kullanımı da aynı şekilde hacim olarak daha fazla yer tutacaktır sektörde. 

5-) Şirketin Bursa’da 600.000 m2 lik alanda yerli tohum yatırımı yapması teşvikli olarak Hektaş için ayrı bir katalizör olacaktır. 

6-) Hektaş bana göre ülkemizde ender istikrarlı büyüyen şirketlerin başında geliyor olması ve hem kendi içinde, hem devlet tarafından desteleniyor olması yatırımcılar için fırsat oluşturuyor. 

TTRAK ( Türk Traktör )

1-) Türk Traktör Koç grubu bünyesinde ve dünyaca ünlü zirai araçlar üreticisi CNHI’ nın sahipliğinde faaliyet göstermektedir. Yabancı ortağının olması ihracat için çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

2-) Türk Traktör’ün faaliyet alanı , traktör, zirai ekipman ve araçlar , iş makinaları üretim ve satışıdır. 

3-) Tarım sektörü geliştiğinde bağlı olarak tüm yardımcı sektörler büyüyecektir. TTRAK bu bağlamda bundan sonra öne çıkacaktır. Üstelik bu durum sadece ülkemizde değil tüm dünyada bu şekilde olacaktır. 

4-) Otomotiv sektöründe olduğu gibi traktör sektöründe de değişen teknolojilerle birlikte elektrikli traktör ve akıllı traktörler devreye girecektir önümüzdeki dönemlerde. Bu durum kademeli olarak tüm traktörlerin yenilenmesi anlamına geleceğinden TTRAK değerlemeler bakımından öne çıkacaktır. 

5-) Ayrıca traktör üretimi de özellikle elektrikli traktör devletin teşvik sisteminde yer alması ayrıca avantaj olacaktır şirket için. 

6-) TTRAK  ayrıca; diğer bir faaliyet alanı olan iş makinaları sektöründe büyük atılımlar yapmaya başladı. İlerleyen dönemlerde gelirlerinde bu alanda da artış görebiliriz. 

Bagfaş – Ege gübre – Gübre fabrikaları

1-) Bagfaş ve Ege Gübre, Recep Gencer ve ailesi sahipliğinde faaliyet göstermektedir.

2-) Gübre fabrikaları Tarım kredi kooperatifleri sahipliğinde faaliyet göstermektedir. Şirketin ayrıca İran’da ( Razi ) ortaklığında bir şirketi daha vardır. 

3-) Ege Gübrenin hem gübre faaliyeti hem de liman hizmetleri vardır. Aslında Ege Gübrenin en büyük gelir kalemi limancılık hizmetlerinden gelmektedir. Liman alanının Aliağa’da olması ve geniş bir alana sahip olması ayrıca katalizördür.

4-) Gübre fabrikalarının ise söğüt merkezli bir altın madeni alanı vardır. Kendisi işletebilir ya da kiraya verebilir, buradan ekstra bir gelir edebilir olması şirket için ayrıca bir değer oluşturuyor. 

5-) Gübre sektörü tarım sektörünün büyümesine bağlı olarak bundan sonraki dönemde daha hızlı büyümesini bekliyorum.

6-) Tarım ilaçları sektöründe olduğu gibi değişen iklim koşulları gübre kullanımını zorunlu kılıyor olması bu sektörde faaliyet gösteren şirketler için beklenti oluşturuyor. 

7-) Gübre sektörü şirketlerinin ihracatçı olması gelirlerdeki dağılımı dengelemesi bakımından ayrıca bir avantajdır. 

8 -) Bundan sonraki dönemde özellikle hazine arazilerinin de tarıma açılacak olması gübre sektörü için önemli bir gelir artışına neden olabilecektir. 

Ambalaj Sektörü Şirket Beklentileri

Durdo ( Duran Doğan Basım Ambalaj )

1-) Durdo, kağıt ve karton baskılı ambalaj sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket üretimlerini 3 adet tesiste yapmaktadır. 

2-) Durdo‘nun ortakları, Duran ve Acemyan aileleri ile Fransız LGR Grubu‘dur. Güçlü ortak yapısı şirketi mali yapıdan sağlam kılıyor. Diğer taraftan Avrupa’nın en büyük ambalaj şirketlerinden LGR grubunun ortak olması ihracat bakımından şirketi avantajlı kılıyor. 

3-) Şirketin satışların içerisinde yurtdışı satışların ağırlığının fazla olması olası krizlerde döviz kuru riskini sınırlıyor; hatta, daha yüksek marjlar elde edebiliyor. 

4-) Şirket ağırlıklı olarak satışlarını, gıda, tütün mamulleri, ilaç, deterjan, hızlı tüketim sektörlerine yapması büyüme ivmesini her zaman canlı tutuyor. Şirketin müşterileri arasında; Bayer, Colgate, Coca Cola, Ferrero, Evyap, Godiva, Hayat, Nestle, Unilever, Ülker gibi markaların olması referanslarını güçlü kılıyo  https://www.youtube.com/watch?v=qeubvMh46jQ

5-) Ambalaj sektörünün önemi özellikle virüs sürecinde çok daha iyi anlaşıldı. Bundan sonraki dönemde gıda ürünlerinin tamamına yakını ambalajlı bir şekilde tüketicilerle buluşacağı çok net anlaşılıyor. Bu nedenle ambalaj kullanımı çok daha yüksek bir ivme ile büyüyecektir. 

6-) Her sektörde olduğu gibi ambalaj sektöründe de teknolojik yenilikler ( Akıllı ambalaj ) ile çevreci ambalajlar daha aktif hale gelecektir. Bunların hepsi Durdo gibi şirketler için yeni bir hikaye sayılabilecektir. 

Ambalaj sektörüyle ilgili olarak, benzer büyüme ve gelişmeler kartonsan ve Bak ambalaj şirketleri içinde geçerlidir! 

Lojistik Sektörü Şirket Beklentileri

Rysas ve Rygyo 

1-) Rysas ve Rygyo nun özellikle varlıklarına göre düşük piyasa değerleri.https://www.youtube.com/watch?v=3uHFKh_NIhc

2-) Rysas’ın özel durumu Rygyo ‘nun %61’i Rysas’a ait olmasıdır. 

3-) Çok geniş bir faaliyet alanı olması Rysas ( lojistik, demiryolu ve karayolu taşımacılığı, araç muayene istasyonları ) Rygyo ( depoculuk 2 milyon m2 , Hilton otelleri 2 adet mevcut ,bir adet inşaat halinde biriside proje aşamasında.Güneş enerjisi elektrik üretim depo üstü ) 

4-) Yıllardır yatırım yapan şirketler olması büyük bir varlık değeri oluşmasını sağladı. Örneğin 2 milyon m2 arsa için m2 maliyeti 6 dolar oldu. Şuanda ortalama m2 değeri 600 dolarlara geldi değer artışından dolayı. Bazı yatırımlarının meyvelerini yeni almaya başlıyor şirket. Araç muayene istasyonlarından kar yazmaya başladı. Ya da depolardan daha yüksek kiralar elde etmeye başladı.

5-) Lojistik sektörü çok önem kazanıyor özellikle devletin stratejik sektör seçmesi ve bazı teşvikler verecek olması sektörde faaliyet gösteren şirketleri cazip kılıyor. Özellikle transit ticaretlerde ülkemizin öne çıkması, lojistik sektörünü çok daha hızlı büyütecektir. Çin ipek yolu projesi bile tek başına büyük katalizör olacaktır. 

6-) E-ticaretin çok hızlı bir şekilde başta depoculuk olmak üzere lojistik sektörünü çok hızlı bir şekilde büyütecektir. Örneğin; son zamanlarda depolarını Trendyol, Lcw ve Crfsa gibi şirketlerine çok iyi kira bedelleriyle kiraya vermektedir. Bu durum şirketin sürdürülebilir karlılığına çok olumlu etki etmektedir. 

7-) Lojistik sektörü ‘nün ülkemizde hızlı büyümesine paralel dünya’daki yabancı fonların ve şirketlerin sektöre olan ilgisini arttırmıştır. Bu nedenle yabancı ortaklık söz konusu olabilecektir.

8 -) Ülkemizin ihracat odaklı büyümesinin önünün açıldığından dolayı lojistik sektörünü çok olumlu etkilemesini beklemekteyim. 

9-) Virüs sürecinde çok ülke lojistik ağının demiryolu aracılığı ile temassız şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi. Ülkemizde de aynı durum söz konusu. Reysaş TCDD‘den sonra demiryolu taşımacılığından ikinci sırada bulunuyor. Şu anda 1000 vagonla hizmet veriyor ancak; Çin’den 400 vagon sipariş verildiğini biliyoruz. 

10-) Lojistik sektörü için aslında sonuç olarak her sektörün ana damarı gibi düşünmek doğru olacaktır. Yani her türlü ürün ve temel ihtiyaç maddelerini lojistik yoluyla dağıtımı yapılır. Bundan sonraki süreçte demiryollarının kullanımının öne çıkması ve ülkemiz lojistik merkezi olma yolunda ilerlerken sektör çok daha hızlı büyüyecektir. https://www.youtube.com/watch?v=DfhN2uqf47o

Yazar hakkında

derinhisse