İmtiyazlı Hisseler Kaldırılsın !

İmtiyazlı Hisse Nedir ? Sakıncaları Nelerdir ? Ülkemiz çok zorlu ekonomik şartlardan geçmekte olup bunun en büyük zararını ülkesine güvenen reel sektör ve borsaya yatırım yapan yatırımcılar çekmektedir.

Şöyle düşünün değerler öyle hale geldi ki borsa da işlem gören birçok şirketin piyasa değerini bırakın öz sermayeyi kasasında ki nakit varlıklar kadar bile etmiyor. Hatta bazı şirketlerin değeri güncel marka değeri kadar bile etmiyor.

Bunun sebebini tek düz olarak hep bir ağızdan ülkemizin ekonomik koşullardan, dalgalardan yerli ve yabancıların ülkemize yatırım yapmamasına bağlıyoruz bu bir etkendir. Doğrudur ancak aldığınız şirket hissesinin haklarını ve değerini gerçek anlamda biliyor muyuz ya da (gerçekten o değerde mi) bir çoğumuz bu soruyu neden sorduğumu anlayamadı.

İmtiyazlı Hisse Nedir ?

Yıllardan beri dile getirilen imtiyazlı hisse sorunu şirketlerin piyasa değeri düşüklüğünün en büyük sebebidir. Şöyle düşünün bir patron şirket hisselerini açmaya karar verir bunu ne için yapar tabi ki şirkete kaynak sağlamak ve yatırımlarını finanse etmektir. Bunu yaparken maalesef kendisine imtiyazlı hisse bırakır.

Buna örnek verecek olursak diyelim ki şirketin %60’ı halka açıldı ve borsa hisselerinin tamamı satıldı. Siz bu hisselerin %60’nı da alsanız şirketin yönetim kuruluna giremiyorsunuz, girseniz de söz sahibi olamıyorsunuz ya da daha vahim imtiyaz sahibi olan şirketler de ise kar payında da patronla eşit oranda olamıyorsunuz.

İmtiyazlı Hisseler ile Haksızlığa Devam Ediliyor !

Rakamsal ifade ile patronun bir hissesi sizin 20 hissenize bedel olabiliyor. Bunun sonucu olarak da hiç bir zaman borsa da işlem gören şirketlerin piyasa değeri gerçek değerini bulamıyor.

Yani imtiyazlı hisselerden kaynaklanan orta da çok büyük haksızlık olup buna derhal bir son verilmelidir. Aksi takdir de bu ülkeye ne yabancı yatırımcı gelir ne de yerli yatırımcı parasını döviz ya da faiz den çekip borsaya getirir.

İmtiyazlı Hisse Saçmalığına Son Verilsin !

Bizim istediğimiz ekonomi yönetiminin ve SPK nın hiç vakit kaybetmeden imtiyazlı hisselerin kaldırılmasıdır. Yurt dışında borsada işlem gören şirketlerin %90 da imtiyaz olmayıp (kalan %10 da kamu ya da stratejik sektörlere ait olan hisselere aittir.)

Bu nedendendir ki bu şirketlerin piyasa değerleri gerçek değerine yakın veya üstündedir. Bu imtiyaz konusu o kadar çok önemlidir ki yatırımcıların borsaya bakış açılarını direk etkilemektedir.

İmtiyazlı Hisseler Milli Sermayeyi Eritiyor !

İmtiyazlı hisseler olmasa haklarda eşitlik olsa yatırımcılar günlük fiyat hareketlerine değil daha çok şirketin temel ve rakamsal verilerine odaklanırlar.

Bu sayede piyasalardaki dalgalanma az olur ülkemizde ise istikrarlı para girişi devam eder. Çok basit görünen bir olay ülkemiz ekonomisine ve milli sermayenin yok olmasına sebebiyet vermektedir.

Şunu da söylemek isterim biz bunu yazınca, patronlar diyecektir ki bizim sektörümüz stratejik öneme sahiptir. Hayır, stratejik sektör demek ülkenin (savunma sanayi, eğitim, sağlık ve yer altı kaynaklarıdır.) diğer hiç bir sektör böyle bir imtiyaz muafiyeti getirmez.

İmtiyazlı Hisseler Kalktığında Piyasa Nasıl Etkilenir ?

İmtiyazlı hisseler kalktığında borsamızda işlem gören şirketlerin piyasa değerleri gerçek değerlerine kısa zamanda ulaşır, ülkemize daha fazla yabancı yatırımcı rahatlıkla gelir.

Borsamızda ki acımasızca adeta bir kumarhane gibi dalgalanmaya bağlı olarak milli sermaye erimesi son bulur ve patronlar borsadan alım yaparak hisselerine sahip çıkmak zorunda kalır.

Lütfen bu imtiyaz saçmalığına bir an önce son verilsin ki yıllardan beri devletine güvenip de ülkemiz sermaye piyasalarına yatırım yapan yatırımcılarında mağduriyeti giderilsin. 

Yazar hakkında

derinhisse
-->