Faaliyet Karı Nedir ?

Şirketin brüt satış karı veya zararı ile faaliyet giderleri arasındaki fark olarak hesaplanan ve şirketin esas faaliyet altındaki net kar veya zararını gösteren veriye Faaliyet karı diyoruz.Yani;

Faaliyet Karı şirketin sadece iş dalındaki uğraşla ilgili kar rakamıdır.

Şirketin gerçek anlamda yarattığı nakitte diyebiliriz. Yatırımcıların aslında net kar/zarar ‘dan daha çok faaliyet karına bakması gerekiyor. Bir şirkette değer tespiti yapılırken genelde bu rakam kullanılır.